YAYIN İLKELERİ

1-JEMSOS’a gönderilecek olan yazılar, çalışma alanına yeni bir boyut getirecek özgünlükte olup daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış veya yayınlanması için gönderilmemiş olmalıdır.

2-JEMSOS’a gönderilen her çalışma iThenticate intihal programıyla analiz edilir. Analiz sonucunda %30’dan fazla intihal belirlenen çalışmalar hakemlik sürece dâhil edilmeksizin elenir.

3-Gönderilen çalışmaların yayımlanması uygun görüldüğü takdirde tüm yayın hakları JEMSOS’a ait olacaktır. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması halinde kaynak gösterilmesi mecburidir. Çalışmanın tamamının kullanılması ise JEMSOS’un izni ile yapılabilir. 

4-Gönderilen çalışmalar en az iki hakemin olumlu değerlendirmesinden sonra yayınlanır. İki hakemden bir olumlu birde olumsuz rapor geldiği takdirde makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda üçüncü hakemin raporu esas alınmaktadır.

5-Yayınlanan çalışmalardaki tüm fikri görüşler ve doğabilecek hukuki sorumluluklar yazarlarına aittir. Çalışmalardaki görüşler JEMSOS’a mâl edilemez.

6-Çalışmalar, yayımlansın veya yayımlanmasın hiçbir şekilde iade edilmezler.

7-Yazarlar, çalışmalarını göndermek için “Makale Ekle” butonuna tıklayarak öncelikle üye olmak zorundadırlar. Üyelik aktif hale geldikten sonra çalışmalarını aynı panelden gönderebilirler. JEMSOS mail yoluyla makale kabul etmemektedir.

8-JEMSOS'ta yayınlanacak makale ve çalışmalar örnek şablona göre düzenlenmelidir. 

Örnek şablonu görmek için tıklayınız: JEMSOS_ÖRNEK_MAKALE_ŞABLONU

9-Kenar Boşlukları: Sayfaların sol ve üst kenarlarından 3 cm, sağ ve alt kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

10-Sayfa Numaraları: Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler olmadan örnek şablona uygun olarak kullanılmalıdır.

11-Makaleler; dipnotlar dâhil en az 4.000 en fazla 7.000 kelime olmalıdır. Kitap incelemeleri 1500–2000 kelime arasında olmalıdır. Olay incelemeleri dipnotlar dâhil 2000–3000 kelime arasında olmalıdır.

12-Çalışmalar Microsoft Office Programlarından olan Word ile Times New Roman karakterinde ve 1,5 satır aralığında olmalıdır. Gövde metni 12 punto, dipnotlar ise 10 punto ve 1 satır aralığında olmalıdır.

13-Çalışmalar her iki yana yaslanmış şekilde olmalıdır.

14-Çalışmalara Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce özet (abstract) ve İngilizce anahtar kelimeler (keywords) eklenmelidir. Özetlerin her biri ortalama 100 - 150 kelime olmalı, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler 5’er adet olmalıdır.

15-Çalışmaların sonunda yararlanılan kaynakların alfabetik olarak sıralandığı bir kaynakça yer almalıdır.

16-Kaynakça hazırlanırken internet sitelerine yapılan atıflar kaynakçanın sonunda gösterilir.

17-Çalışmalarda en fazla ikili alt başlık sistemi kullanılacaktır. Her alt başlık bir TAB içerden başlamalıdır.  İlk alt başlık koyu, ikinci alt başlık koyu ve italik yazılmalıdır. Alt başlıklarda rakam kullanılmalıdır. (Örnek: 1.1,  2.1 gibi)

18-Makale içinde vurgulanmak istenen ifadeler için “OECD” örneğinde olduğu gibi çift tırnak kullanılmalıdır.

19-JEMSOS’ta parantez içi atıf değil; dipnot sistemi kullanılmaktadır.

20-Makalelerin hazırlanmasında kullanılan kaynaklara yapılacak ilk atıflarda belirtilen yazım kurallarının kullanılması gerekmektedir. 

Dipnot ve Kaynakça Örnekleri için tıklayınız: JEMSOS_DİPNOT_KAYNAKCA 

21-JEMSOS, Dipnot ve Kaynakça Hazırlanmasında APA Yöntemini kullanmaktadır. APA ile ilgili detaylı bilgi için: www.apastyle.org ve www.apa.org internet sitelerinden de istifade edilebilir. 

 


Email: info@jemsos.com