1-JEMSOS ne zaman yayına başlayacak?

-JEMSOS, 30 Temmuz 2015'te ilk sayısı ile yayın hayatına başlamıştır.

2-JEMSOS hangi sıklıkla yayın yapan bir dergidir?

-JEMSOS yılda iki kez yani altı ayda bir yayınlanmakta olan bir dergidir.

3-JEMSOS'ta yayınlanan yazıların akademik olarak bir puan getirisi var mıdır?

-Evet vardır. Çünkü JEMSOS ISSN numarası olan uluslararası ve hakemli bir dergidir. ISSN 2149-6439

4-JEMSOS'un yayın dili nedir?

-JEMSOS'un yayın dili İngilizce ve Türkçe'dir.

5-JEMSOS'ta hakemlik süreci nasıl işlemektedir?

-JEMSOS'ta her şey online olarak yapılmaktadır. Online olarak dergiye gönderilen çalışmalardan Türkçe olanlar Türk editör, İngilizce olanlar ise yabancı editör tarafından incelenerek alanına uygun hakemlere online olarak gönderilmektedir. Hakemler kendilerine verilen giriş kodları ile www.jemsos.com adresine girerek çalışmaları online olarak değerlendirmektedirler. Değerlendirme raporları ilgili editörlere online gönderildikten sonra editörler de yazarları nihai sonuç hakkında bilgilendirmektedirler.

6-JEMSOS'ta çalışmalarımızın yayınlanması için temel şartlar nelerdir?

-Çalışmalarınızın JEMSOS'ta yayınlanabilmesi için öncelikle yayın ilkeleri sekmesinde yazan kriterlere uygun olması gerekmektedir. 

7-JEMSOS'ta hangi alanlardaki çalışmalara yer verilmektedir?

-JEMSOS'ta siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, güvenlik çalışmaları, işletme, iktisat, kamu yönetimi, sosyoloji alanlarındaki çalışmaları kabul etmektedir.

8-JEMSOS'ta sadece akademik makaleler mi yayınlanmaktadır?

-Hayır. JEMSOS kitap ve olay  incelemelerine de yer verilmektedir.

9-JEMSOS’ta çalışmaların yayınlanması için yazarların herhangi bir ücret ödemesi gerekiyor mu?

-JEMSOS’ta çalışmaların yayınlanabilmesi için yazarlardan yayına hazırlık ücreti talep edilmektedir. Bu ücret Türk uyruklu yazarlar için 375 TL, Türk uyruklu olmayan yazarlar için de 125 ABD Dolarıdır. 

 

 


Email: info@jemsos.com